WELKOM OP ONZE WEBSITE.                        Mimi Wuyts

De A.V.G. is een lotgenoten groep voor gelaryngectomeerden en personen met een tijdelijke of blijvende tracheotomie en is werkzaam sedert 1966, toen ze werd opgericht onder impuls van mevrouw M. Wuyts.
De groep telt momenteel 235 leden.
De vereniging wordt nu geactiveerd door een werkgroep van een 20-tal vrijwilligers, al dan niet lotgenoten die zich bezig houden met de verschillende aspecten van de revalidatie.
Het doel van de A.V.G. is: de lotgenoten bewust te maken van de mogelijkheden om door intensieve revalidatie te komen tot een volledige re-integratie in de maatschappij.
Praktisch betekent dit dat de vereniging alle mogelijke inspanningen levert om te zorgen dat de geopereerde in een zo goed mogelijke atmosfeer terug leert “stem te maken” zonder of met hulpmiddel.
Daarbij wordt van zo nabij mogelijk de moeilijke postoperatieve periode met de patiënt en familie meebeleefd om de typische problemen en hindernissen naar best vermogen op te vangen en weg te werken.
Vooral het direct contact van goed -gerevalideerde met nieuw -geopereerden is hier van uitzonderlijk belang.