Doelstellingen van onze vereniging.

 1. De gelaryngectomeerden en personen met een tracheotomie , partners en families begeleiden en informeren, zowel voor de operatie als na de ingreep door te praten uit eigen ervaring met een goed gerevalideerd persoon die zijn handicap al goed heeft verwerkt, en met groepsbijeenkomsten de mensen uit hun isolement houden.
 2. Het contact tussen de vereniging en professionele hulpverleners onderhouden en optimaliseren door onze werkwijze af te stemmen op de noden van de professionelen en hun patiënten.
 3. Zorgen dat onze lotgenotenbegeleiders en vrijwilligers zich via cursussen en info blijven bekwamen bij instanties die ons de mogelijkheden bieden.

De begeleiding van onze lotgenoten begint bij het preoperatief bezoek, doorgaans een dag voor de ingreep, op verzoek van onze steunpunten, in het ziekenhuis of thuis bij de nieuwe lotgenoot. Hier wordt vooral de nadruk gelegd op steun en begrip geven door een goed gerevalideerd ervaringsdeskundige. Meestal ligt dit in het verlengde van wat de chirurg, de verpleegkundige, logopedist(e) en de maatschappelijk werk(st)er al voor ons hebben gedaan. Onze steun en inzet beperken zich op onze eigen belevingen en ervaringen, zonder ons op enig medisch terrein te begeven.

De tweede fase van de begeleiding start tien dagen na de ingreep met een postoperatief bezoek in het ziekenhuis door een goed gerevalideerd lotgenoot.
De voornaamste missie is er als persoon te staan en de nieuwe lotgenoot te laten zien “Ja , men kan leven zonder larynx”
We geven de patiënt de mogelijkheid zijn vragen en problemen, schriftelijk, voor te leggen. De bezoekende lotgenoot moet ook aandacht schenken aan partner en familie. Tijdens dit bezoek wordt ook de aandacht gevestigd op het bestaan van de zelfhulpgroep voor gelaryngectomeerden, waarop de lotgenoot ten allen tijde beroep mag doen als er vragen zijn en er terecht kan met al zijn problemen.

Wij overhandigen de nieuwe lotgenoot een gratis pakket met enkel nuttige attributen zoals;

 1. Een SOS kaart voor in de wagen, opgemaakt in vier talen, die nood- en hulpdiensten er attent op maakt dat de patiënt door een opening in de hals ademt en niet door neus en mond.
 2. Drie stomabeschermers (bibs)
 3. Een lidkaart – SOS kaart (portefeuille formaat)
 4. Een noodfluitje
 5. Een fleece sjaal
 6. 2 Pins
 7. Informatie om per SMS de nooddiensten op te roepen
 8. Informatie om een app te downloaden voor op de tablet en of Smartphone om de hulpverleners te wijzen hoe ze moeten helpen om ons te beademen

Ze ontvangen ons infoblad, gemaakt in eigen beheer, “Den Babbelaar” en onze brochure “Ja, men kan leven zonder larynx” met nuttige tips zowel voor de lotgenoot als zijn familie.
Wij organiseren acht bijeenkomsten, een jaarlijks feest en een daguitstap met als doel de leden bewust te maken dat volledige re-integratie in de maatschappij mogelijk is.